Haveeru Sports Awards

The most prestigious sports awards ceremony in the Maldives is Haveeru Sports Awards.


Golden Shoes Award


Year Golden Shoes Award
2010 Ali Ashfag [Dhagandey]
2009 Ali Ashfag [Dhagandey]
2008 Ali Ashfag [Dhagandey]
2007 Ibrahim Fazeel [Oppo]
2006 Ibrahim Fazeel [Oppo]
2005 Ali Ashfag [Dhagandey]
2004 Ali Ashfag [Dhagandey]
2003 Ali Ashfag [Dhagandey]
2002 Ali Shiham [Hura Ayya]
2001 Ali Shiham [Hura Ayya]
2000 Ali Umar [Ayya]
1999 Shaah Ismail [Saya]
1998 Shaah Ismail [Saya]
1997 Mohamed Vildaan
1996 Adam Abdul Latheef [Latchey]
1995 Patrick Chikaya
1994 Victor Steniu

Footballer of the Year


Year Footballer of the Year
2010 Mohamed Arif [Bakaa]
2009 Ali Ashfag [Dhagandey]
2008 Mukhthar Naseer [2kilo]
2007 Ali Ashfag [Dhagandey]
2006 Ali Umar [Ayya]
2005 Ibrahim Fazeel [Oppo]
2004 Assad Abdul Ghani [Assad]
2003 Ali Ashfag [Dhagandey]
2002 Mohamed Nizam [Thohdoo]
2001 Ali Shiham [Hura Ayya]
2000 Adam Abdul Latheef [Latchey]
1999 Ali Shiham [Hura Ayya]
1998 Shaah Ismail [Saya]
1997 Abdulla Ibrahim [Hura Abulhoa]
1996 Mohamed Ibrahim [Cappi]
1995 Adam Abdul Latheef [Latchey]

Referee of the Year


Year Referee of the Year
2009 Ahmed Ameez
2008 Ahmed Ameez
2006 Riyaz Rasheed
2005 Ahmed Ameez

Coach of the Year


Year Coach of the Year
2010 Vanli Can Bahthiyar [Vanli]
2009 Ali Suzain
2008 Laszlo Kiss
2007 Mauroof Ahmed (Maatey)
2006 Mauroof Ahmed (Maatey)
2005 Yordan Ivanov Stoikov

Futbolistar in Videos

More Videos

Futbolistar in Pictures

More Pictures

Social Futbolistar